UP history profs slam Bongbong’s call to revise Martial Law in textbooks

UP history profs slam Bongbong’s call to revise Martial Law in textbooks
The proposal of former senator Ferdinand “Bongbong” Marcos , Jr. to revise the history books of students in the country has been slammed by professors of the University of the Philippines.

University of the Philippines Diliman Department of History faculty denounced such a move calling it an attempt to downplay Martial Law atrocities.


“Who is doing revisionism? Nilagay nila sa libro, sa textbook ng mga bata na ang mga Marcos ganito ang ninakaw, ganito ang ginawa,” Marcos last week in a press briefing.


Marcos family portrait in Malacanang
(photo credit to Philstar)


The Faculty of UP History Department said Marcos' statement is a brazen effort to further his family’s political dynasty while shirking accountability for their crimes.

“Isa itong malinaw na pagkutya at pagbabaluktot sa katotohanan. Wala itong ibang layunin kundi ang tuluy-tuloy na pagtakpan ang 'di mabilang na mga paglabag sa karapatang pantao at katiwalian sa ilalim ng diktadurang Marcos mula 1972 hanggang 1986,” the department’s statement Friday read.
(Marcos' statement is a clear deviation and manipulation of the truth. It has no intent other than to conceal the countless human rights violations and corruption under the Marcos dictatorship from 1972 until 1986.)

UP history teachers, on the other hand, said it is the Marcoses who are revising history for their own convenience.
“Malaon na ng agenda ng mga Marcos ang pabanguhin ang pangalan ng kanilang pamilya, lalo na ang pagpipilit na itanghal ang diktador na si Ferdinand E. Marcos bilang isang bayani. Kakasangkapanin ni G. Marcos ang pagnanais na ito sa ninanais niyang pagtakbo sa 2022 upang makabalik ang kanyang pamilya sa Malacañang.”
(It’s been a longtime agenda of the Marcoses to change the reputation of their family’s name, especially with their insisting that Ferdinand E. Marcos Sr. be recognized as a hero. Marcos Jr. plans to fulfill this desire by running in 2022 so his family can return to Malacañang.)
The university professors  is very firm that if there will be a textbook revision that would take place, it is to explain and expound on the tragedy and long-term consequences of Martial Law under the regime of the Marcoses.

“Makailang-ulit na ring nanawagan ang mga historyador para sa malawakang pagsusuri at pagsasaayos ng nilalaman ng mga textbook, para ipakita ang katotohanan sa kasaysayan ng bansa, isa na rito ang kritikal na pagtatasa ng kabataan sa Batas Militar ni Marcos,” the history faculty said.
(Historians have repeatedly called for a wide-scope analysis and revision of textbook content in order to detail the reality of our country’s history, including the critical assessment of youth under Marcos’ military rule.)
“Kabilang rito ang malubhang krisis pang-ekonomiya at laganap na kahirapan, panunupil sa mga kalayaang sibil lalo sa malayang pamamahayag, lumaki pang kriminalidad sa kabila ng paghahari ng kamay na bakal, talamak na pangugurakot ng mga kamag-anak at kaibigan sa kabangyaman ng bansa, at ang 'di maipaliwanag na pagkakamal ng pamilyang Marcos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga Swiss banks, bukod sa katakot-takot na mga painting na itinuring ng Sandiganbayan na yamang 'unlawfully acquired' at kailangang isauli sa bansa!”
(This accounts for the severe economic crisis and widespread poverty, suppression of civil rights namely press freedom, worsening crime under an iron rule, grave malversation of public funds by the relatives and cronies of the Marcoses, unexplained billions of dollars amassed by the Marcos family in Swiss banks, aside from scores of painting deemed by the Sandiganbayan as "unlawfully required” and ordered to be returned to the country!)
What can you say about the article?


Share us your thoughts by simply leaving on the comment section below. For more news updates, feel free to visit our site often.


Stay updated with today's relevant news and trends by hitting the LIKE button.


Thanks for dropping by and reading this post.Report from PhilStar

Post a Comment

0 Comments